Pn. Aikido Dojo Kantoku
dzieci: 18:00-19:00
Aikido Dojo Kantoku
dorośli: 19:00-20:30
 
Wt. G. T. "Na OpAk"
15:00-15:45
klasy 0-III
G. T. "Na OpAk"
16:00-17:15
klasy IV-V
G. T. "Na OpAk"
17:30-19:00
klasy VI-gim.
 
Śr. Zajęcia Plastyczne
15:00-15:45
przedszkole
Zajęcia Plastyczne
16:00-17:00
klasy I-II
Aikido Dojo Kantoku
dzieci: 18:00-19:00
Aikido Dojo Kantoku
dorośli: 19:00-20:30
Orkiestra dęta*
od 18:00
 
Czw. Klub seniora
17:00-20:00
 
Pt.

Zajęcia Wokalne
14:15-15:15
Przedszkole, klasy I-III

Zajęcia Plastyczne
15:0016:00
klasy III-IV
Zajęcia Wokalne
15:15-16:00
klasy IV-VI
Zajęcia Plastyczne
16:00-17:15klasy V-VI
Nauka gry na gitarze
16:00-16:45
Zajęcia Plastyczne
17:15-19:00
gimnazjum i LO
Orkiestra dęta*
od 18:00
*zajęcia odbywają się w siedzibie przy ul. Targowej.