20.06.2018 odbyło się zakończenie roku kulturalno-oświatowego w Ognisku Muzycznym prowadzonym przez p. Irenę Tereszczenko. Dzieci i młodzież wykonali koncert, na którym zaprezentowali swoje umiejętności. Następnie z rąk dyrektora M-GOK i instruktora muzycznego otrzymali pamiątkowe dyplomy ukończenia kolejnego roku nauki gry na instrumentach.

09.06.2018 na placu przy M-GOK odbył się II Przegląd Kultury Gmin Powiatu Ciechanowskiego. Honorowy patronat nad imprezą objął Starosta Ciechanowski. Na scenie zaprezentowały się zespoły i grupy z Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej, Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, Gminnych Ośrodków Kultury w Grudusku i Sońsku oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Glinojecku.