20.06.2018 odbyło się zakończenie roku kulturalno-oświatowego w Ognisku Muzycznym prowadzonym przez p. Irenę Tereszczenko. Dzieci i młodzież wykonali koncert, na którym zaprezentowali swoje umiejętności. Następnie z rąk dyrektora M-GOK i instruktora muzycznego otrzymali pamiątkowe dyplomy ukończenia kolejnego roku nauki gry na instrumentach.

06.06.2018 odbył się Gminny Konkurs Recytatorsko-Teatralny "Małe Bajanie". Wzięli w nim udział przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III Szkół Podstawowych.

09.06.2018 na placu przy M-GOK odbył się II Przegląd Kultury Gmin Powiatu Ciechanowskiego. Honorowy patronat nad imprezą objął Starosta Ciechanowski. Na scenie zaprezentowały się zespoły i grupy z Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej, Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, Gminnych Ośrodków Kultury w Grudusku i Sońsku oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Glinojecku.

Wspólnie z Grupą Motocylkową Freewind Glinojeck i OSP w Glinojecku i Szyjkach organizowaliśmy Dzień Dziecka. Nie brakowało atrakcji. Odbył się pokaz zorganizowany przez grupę Aikido Kantoku, było malowanie buziek, przejażdżki motocyklowe zorganizowane prze GMG Freewind, pokaz ratownictwa technicznego i zabawy strażackie przeprowadzone przez OSP w Glinojecku i w Szyjkach, zabawy i animacje przeprowadzone przez firmę Hopa Hop, przejażdżki kucykami, darmowe zabawy na urządzeniach pompowanych.