organizowanego przez MGOK w Glinojecku

 

Dnia 19. 12. 2011 r. Jury w składzie:

  •     Emil Stolarczyk – kleryk parafii pw. św. Stanisława BM w Glinojecku
  •     p. Gabriela Boniewska – instruktor plastyki
  •     p. Magdalena Witkowska – nauczyciel plastyki i muzyki

dokonało oceny prac konkursowych i przyznało następujące nagrody: 

20. listopada po raz osiemnasty organizowaliśmy Spotkania z Muzyką Religijną „Cecyliada”. Podczas koncertu zaprezentowało się siedem zespołów: „Wesołe nutki” z M-GOK, „Feniks” z Łęgu Probostwa, zespół międzyszkolny z gimnazjum i liceum w Glinojecku, „Ichtis” z parafii Glinojeck, „Chaim” z Ciechanowa, zespół młodzieżowy z M-GOK. Gościem specjalnym imprezy był zespół „Nasza Rodzina”.   

W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu oraz Europejskiego Dnia bez samochodu M-GOK zorganizował rajd rowerowy. Trasa rajdu liczyła 27 km. i wiodłą przez tereny Gminy Glinojeck. Na polanie w lesie ościsłowskim zorganizowaliśmy ognisko. W rajdzie wzięło udział około 30 osób.

11 listopada świętowaliśmy 93 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Obchody rozpoczęliśmy od Mszy św. w kościele parafialnym, a po niej zgromadzeni przeszli na cmentarz, by złożyć kwiaty przy pomniku ku czci walczących i poległych w obronie Ojczyzny podczas II wojny światowej. Na zakończenie młodzież z M-GOK przedstawiła program artystyczny przygotowany pod kierunkiem Magdaleny Kurnikowskiej.

W dniach 23 – 26 sierpnia odbyła się Olimpiada z Uśmiechem organizowana przy pomocy Świetlicy Socjoterapeutycznej w Glinojecku. Olimpiada skierowana była do dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej.