Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Glinojecku i Samorząd Miasta i Gminy Glinojeck zorganizował 15 listopada 2013 roku II Konkurs Wiedzy z zakresu Wspólnej Polityki Rolnej, ekologii i przedsiębiorczości. W tym roku zakres wiedzy konkursu został rozszerzony o dwie dziedziny ekologię i przedsiębiorczość. Atrakcyjne nagrody trafiły do 10 najlepszych. Nagrodą główną, tak jak w roku ubiegłym, był wyjazd zwycięzcy konkursu do Brukseli ufundowany przez Euro posła Jarosława Kalinowskiego. Dodatkowo laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymali tablety ufundowane ze środków pochodzących ze Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich). Drugie miejsce premiowane było również rowerem górskim ufundowanym przez starostę ciechanowskiego. Wszyscy uczestnicy otrzymali gadżety oraz pamiątkowy dyplom

Laureaci

1. Kruszewski Kamil – Zespół Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym

2. Słomczyński Wojciech – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie

3. Wóltański Mariusz - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie

4. Dębski Paweł – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A Świętochowskiego w Gołotczyźnie

5. Bruliński Kamil - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A Świętochowskiego w Gołotczyźnie

6. Berent Weronika – Zespół Szkół w Krajkowie

7. Wiśniewski Krzysztof - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie

8. Łukasiewicz Krzysztof – Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście

9. Luberadzka Monika – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Żołnierzy Armii Krajowej w Ościsłowie

10. Czerniakiewicz Monika - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Żołnierzy Armii Krajowej w Ościsłowie

Patronat nad konkursem objęli:

Marszałek Województwa Mazowieckiego,

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce,

Starosta Powiatu Ciechanowskiego,

Poseł do Parlamentu Europejskiego – Jarosław Kalinowski.

Partnerami konkursu byli:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego,

Gimnazjum nr 1 im. M. Kotańskiego w Glinojecku,

Regionalna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim,

Liceum Ogólnokształcące im. Wł. St. Reymonta w Glinojecku,

Mazowiecka Izba Rolnicza,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych,

Mazowieckie Ośrodek Doradztwa Rolniczego,

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Glinojecku,

Regionalny Ośrodek EFS w Ciechanowie,

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie,

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania,

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Ciechanowie,

Polski Czerwony Krzyż Odział Rejonowy w Ciechanowie,

Polskie Stronnictwo Ludowe – Glinojeck.

Sponsorzy:

Pfeifer & Langen Glinojeck S.A.,

Błysk-Bis Sp. z o.o.

Dodatkowo swoje stoiska zaprezentowali:

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Ciechanowie,

Gminny Ośrodek Kultury w Radzanowie,

Gminny Ośrodek Kultury Kuczbork-Osada.

Pomoc w organizacji:

OSP Glinojeck,

Pracownicy Środowiskowego Ogniska Wychowawczego „Promyk”,

Pracownicy Hali Sportowej,

Pracownicy LO Glinojeck,

Pracownicy Gimnazjum,

Młodzież z w/w szkół.

 

Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Mazowieckiego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

 

 

  • image001
  • image002
  • image004
  • image000
  • image003

Fot. Małgorzata Żdanowska