10 marca odbyła się Gala Kulinarna kończąca projekt „Gotowanie – mój atut, moja pasja”, realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Swoją obecnością zaszczycili nas m. in: p. Elżbieta Szymanik – dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych, p. Elżbieta Latko – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie, p. Waldemar Godlewski – burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck oraz wielu przyjaciół i sympatyków naszego Ośrodka Kultury. Beneficjenci otrzymali certyfikaty ukończenia kursu gotowania oraz specjalnie przygotowane książki kucharskie. Na scenie wystąpiły dzieci i młodzież działający w sekcjach muzycznych. Na zakończenie odbyła się degustacja potraw dyskusje i rozmowy.

01

02

03

04

05