W spotkaniach wzieli udział:

- schola z parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Ciechanowie,

- schola z parafii p.w. św. Stanisława B.M. w Glinojecku,

- zespół "Wesołe Nutki" z M-GOK w Glinojecku któremu akompaniował zespół "Equalizer",

- Sienna Gospel Choir jako gość specjalny.

 

Podczas koncertu oprócz oglądania i słuchania występów na scenie można było pomalować sobie buźkę, pobawić się bańkami mydlanymi, otrzymać kręcone baloniki lub pojeść sobie regionalnych produktów. Dziękujemy wszystkim za wkład w koncert. Foto: Małgorzata Żdanowska. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Glinojecku i Samorząd Miasta i Gminy Glinojeck zorganizował 15 listopada 2013 roku II Konkurs Wiedzy z zakresu Wspólnej Polityki Rolnej, ekologii i przedsiębiorczości. W tym roku zakres wiedzy konkursu został rozszerzony o dwie dziedziny ekologię i przedsiębiorczość. Atrakcyjne nagrody trafiły do 10 najlepszych. Nagrodą główną, tak jak w roku ubiegłym, był wyjazd zwycięzcy konkursu do Brukseli ufundowany przez Euro posła Jarosława Kalinowskiego. Dodatkowo laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymali tablety ufundowane ze środków pochodzących ze Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich). Drugie miejsce premiowane było również rowerem górskim ufundowanym przez starostę ciechanowskiego. Wszyscy uczestnicy otrzymali gadżety oraz pamiątkowy dyplom